Obmgruppen.se

Sanering

Fukt/Mögel

En stor del av arbetet är sanering. Detta gäller då sanering från vattenskador. Sanering kan man säga är ett samlingsbegrepp som är väldigt brett. Men om vi skulle smala ner det i omfattning så gäller det fuktskador och mögelproblem.

Asbest

Vi utför asbestprover och skickar på analys. Efter detta om provsvaret skulle visa sig positivt så samarbetar vi med ett företag som heter AN-Rivservice

AN - Rivservice

Luktsanering

Oftast beror obehagliga lukter på grund av en orsak. Orsaken är den viktigast faktorn att ta reda på och åtgärda. Men det finns faktiskt fall som är omöjliga att knäcka. Det finns även fall där man känner till problemet men faktiskt för kostsamt att åtgärda eller att man behöver lägga upp en ekonomisk plan. Då finns det aggregat i branschen som vi arbetar med som heter Biozone. Biozone är aggregat som monteras i bostaden, lokalen, krypgrunden eller som i vanliga fall, soprum.

Den neutraliserar inomhusmiljön men löser inte grundproblematiken. Mer information om detta finns på deras hemsida. www.biozone.se

Biozone