Obmgruppen.se

Ventilationsrengöring

Att rengöra ventilationskanalerna är viktigt. Vi utför rengöringar på alla typer av ventilationssystem, även självdrag. Stora fastigheter till småhus. Fördelen med att rengöra systemet är så klart att få ett bättre inomhusklimat men också för att undvika fukt och mögelskador i Ert hem. En rengöring kan också minska risken för huvudvärk och allergier.

Att rengöra systemet har många fördelar. Vid frånluftssystem och FTX - system är detta extra viktigt då i slutet av kanalerna finns ett aggregat som är mest effektiv om det är ren luft som maskinen får hantera och inte gammal smuts från kanalerna. På så sett bli också aggregatet mer effektivt och håller längre.

Efter utförandet får ni dokument på utfört arbete samt vilka förändringar som skett efter rengöringen. Detta är också en bra handling att ha till hands vid en eventuell försäljning.